Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

אם מישהו היה שואל אותי 'הוא בגד בי, להישאר?' הייתי אומרת מיד שלא. היום אני מבינה שמאחורי כל סיפור יש נפש של בן אדם"