Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

סיבה לפרידה

כשנפרדים מאיתנו, אנחנו מחפשים סיבה.

הסיבה קריטית עבורנו כדי שנוכל לשחרר, להבין או לעכל מדוע מישהו שכל כך אהב אותנו ואנחנו אהבנו אותו, מסכים לוותר עלינו. אנחנו מחפשים משהו גדול שיגיד לנו שכבר לא אוהבים אותנו או שבגדו בנו. או כל סיבה אחרת שתיראה לנו מוצדקת.

אבל לפעמים הסיבה היא הרבה יותר פשוטה. לפעמים פשוט לא רוצים יותר. כי גדלתם, השתניתם. זה כבר לא מה שהיה פעם. הרגשות כבר לא אותם הרגשות. ההתרגשות וההתלהבות היא לא מה שאתם מאחלים לעצמכם ואין שום סיבה גדולה יותר מאחורי זה. אין איזו דרמה או עניין גדול שמסתירים מכם ושתגרום לכם להיות מרוצים. לפעמים זה פשוט זה. ואנחנו צריכים לקבל את זה. להפנים שלפעמים מה שאנחנו מרגישים זה לא מה שהצד השני מרגיש.

זה קשה לקבל את זה, קשה להפנים שמישהו ויתר עלינו באופן מודע. שידע מה יש לנו לתת להעניק ובכל זאת בחר לפרק את החבילה. אבל אין לנו ברירה. כי החיים לא הוגנים ואהבה זה לא דבר פייר. אבל יהיה מישהו אחר, והוא יהיה שם כדי להישאר. הוא לא יוותר ולא ילך. ואתן עוד תסתכלו אחורה ותגידו לעצמכן "איזה מזל שההוא הלך כדי לפנות מקום לדבר האמיתי".