Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

תודה על השנה שהייתה

אני בנאדם מאוד סימבולי. זוכרת תאריכים, אירועים, שמות, מקומות. מנסה ״לסגור מעגלים״ כל הזמן ולראות איך החיים מסתדרים בצורה מדוייקת.

אז הלכתי אחורה ובדקתי איפה הייתי היום לפני שנה ופתאום קלטתי כמה מהר השנה הזאת עברה. כמה דברים עצרו וכמה דברים קרו. ואיך יכול להיות שכבר עברה שנה?! ואין לי אפילו דבר אחד לסכם, כי אני מרגישה שאני רק באמצע ולא בא לי לסיים בקרוב!

אז אולי אסכם את השנה בהמשך, אולי לעולם לא, אבל כרגע רק אעצור להגיד תודה. על מה שבא ועל מה שלא. על כל הזדמנות שניצלתי וגם על אלו שפספסתי. מה שצריך להיות שלי, יהיה שלי.
תודה על שנה שבעיקר לימדה אותנו להעריך את השגרה ואת הקיים. את השקט ואת הבריאות.

ושהשנה הבאה תהיה טובה ובריאה. עם השאר, כולנו נסתדר 3>